Eventfulday's Blog

Đọc Hồi ký Thép đen:Những sai lầm của thế giới tự do…..

http://namdatviet.com/thep_den/0/

Những sai lầm của thế giới tự do…..

Về tới cổng xà lim, chợt tôi nghe tiếng loa léo nhéo nói về miền Nam: Nào là,
Nguyễn Văn Thiệu đang củng cố uy quyền, đưa phe cánh vào những khâu chủ
chốt,…..Nào là, sau khi lập nền đệ nhị Cộng Hòa…kêu gào Mỹ tăng cường viện
trợ để chống đỡ với tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, v.v…Tôi nghe, lòng
vẫn lửng lơ, man mác bâng khuâng nhớ chiếc cửa của một căn nhà trên lưng
đồi vắng. Một cánh cửa đóng hững hờ, còn một cánh mở. Cánh mở để nhìn
thấy, suy lý, dựa trên những cơ sở thực tế của miền Nam, của miền Bắc, của
phe Cộng Sản và thế giới tự do: Ông Thiệu đâu phải là đối thủ của Cộng Sản
miền Bắc. Còn cánh đóng: Dù hiểu như vậy, nhưng hãy đè chặt trong lòng,
miễn bình luận; vì ở trong một cái thế là nói ra càng tan rữa lòng người, chỉ có
cái lợi cho kẻ thù mà thôi.
Tôi đã vào buồng, đóng cùm, đóng cửa rồi, lòng tôi vẫn nặng chĩu những suy
tư về đất nước, về cuộc đời.
Tôi cứ nhắm mắt, mặc cho đầu óc mình bềnh bồng trôi nổi đó đây, suốt về
miền Nam, lại ra miền Bắc, lại chạy về Nam…..Tôi nhìn toàn bộ khung cảnh xã
hội miền Nam. Tôi nhìn toàn bộ khung cảnh xã hội miền Bắc.
Xã hội và con ngƣời có nhiều sự việc, về một phía, thật bao la phức tạp
muôn màu, nghìn sắc; nhưng về phía khác, cũng rất giản đơn. Nếu ai đó, không
bị mờ mắt vì địa vị, vì tiền bạc, nghĩa là không bị cái bả quyền lợi cá nhân che
lấp mắt, đều nhìn thấy rõ rành rành.
Muốn hiểu vấn đề xã hội, nhiều khi xét từ một tập thể, có khi từ một cá nhân;
bởi vì, có nhiều điều liên quan, tương tự, đôi khi giống nhau như một khuôn đúc.
Điều chính, cá nhân là một đơn vị. Một đơn vị không thể tách, chẻ nhỏ hơn, để
xây dựng nên xã hội.
Nhìn về xã hội miền Nam, nhìn về thế giới tự do, điều nổi bật nhất, cái gốc cổ
thụ để sinh đẻ ra trăm nghìn cái khác, là đã để chủ nghĩa cá nhân lấn áp tập thể,

lấn át xã hội, lấn át Dân Tộc, Tổ Quốc. Đấy là đầu nguồn để sinh sôi, nảy nở ra
ngàn đường, trăm nhánh; đến nỗi nhiều người khi nhìn một sự việc nào đó,
tưởng như hoàn toàn không có liên quan gì đến cái gốc, là chủ nghĩa cá nhân
lên cao. Nhưng, nếu người ta chịu khó mày mò truy nguyên, từ cái này sang cái
kia, rồi cuối cùng về đến cái gốc của nó, chính là chủ nghĩa cá nhân
; nhiều
ngừời sẽ phải ngơ ngác, giật mình.
Vì vậy, nếu thấy một người lính không có tinh thần chiến đấu; một người
công chức tham nhũng, thái độ cựa quyền; người dân lạnh lùng bàng quan
(nhất là người dân đó nhìn người thương binh lủi thủi, lặc lè trên đường); đến cả
người thanh niên trốn quân dịch, v.v…; đừng ngạc nhiên lắm. Chính đó là
những cái quả, của cái nhân là chủ nghĩa cá nhân mà thôi.
Từ cái gốc căn bản sai lầm đó, sai lầm này đẻ ra sai lầm khác, cứ như thế
chất chồng. Xã hội đầy rẫy những hiện tượng tắc trách, thiếu trách nhiệm trong
công tác; hời hợt, cưỡi ngựa xem hoa đối với công việc mình phải làm. Trong
hàng ngũ cán bộ của chính quyền ở mọi lãnh vực, từ hành chính, chính trị cho
đến quân sự, v.v…loại cán bộ này chiếm đại đa số. Những hiện tượng này chỉ
biến mất khi người đứng đầu quốc gia thực lòng vì dân vì nước lấy bản thân
mình làm gương sáng, mang tâm hồn và khí lực ngày đêm xả thân lo lắng, để
có một đội ngũ cán bộ trung ương được đào tạo, thử thách nhiều công phu.
―Vạn sự khởi đầu nan!, cần sao gây được những hạt giống tốt lúc đầu. Tuy
nhiên, phải mang tâm huyết chịu đựng vất vả, gian khổ để tìm được chỗ khơi
nguồn. Khi nguồn đã được khơi, sau đấy tự nó sẽ chảy thành sông. Tất nhiên
còn đòi hỏi nhiều vấn đề khác để hộ trợ, cũng như khích lệ và thúc đẩy, để chủ
trương của mình được hiện thực. Chỉ mới sơ khởi như thế, và nhìn về miền
Nam lúc này, bộ mặt nào làm được như vậy? Ngay đến cụ Ngô cũng còn một
số sai lầm. Nếu cụ còn sống, dù cũng chả làm gì được miền Bắc, nhưng chắc
miền Nam đã không mất.

Huống chi, trong khi Mỹ là người anh cả, là nước chịu
trách nhiệm vì mình và vì người, giúp đỡ các nước anh em trong thế giới tự do,
cũng đã mắc 3 sai lầm trầm trọng:
–  Thứ nhất: Bắt những nước được giúp đỡ phải theo những quy chế, những
khuôn thước dân chủ tự do nhất của thế giới hiện nay là nước Mỹ.

–  Thứ hai: Giúp người, nhưng lại vì quyền lợi của mình nhiều hơn.

–  Thứ ba: Quá nghiêng nặng nề về đồng tiền và vũ khí.

Từ ba điểm trên, đã đẻ ra rất nhiều những sai lầm nhỏ khác, để cuối cùng
hầu như đa số các nước mà Mỹ giúp, đã không đạt được kết quả, không đạt
được mục đích. Và, ngay nước Mỹ, không những không được người ta biết ơn,
còn bị chửi là thực dân mới, chỉ vì tư lợi thương mại, tìm thị trường tiêu thụ,
v.v… Sau đây, ta khái niệm mổ xẻ, phân tích từng điểm:

Điểm thứ nhất: Bắt những nước được giúp đỡ phải theo những quy chế, những khuôn thước dân chủ tự do nhất của thế giới hiện nay là nước Mỹ.

Nói về nền tự do dân chủ thực sự trong thế giới loài người
hiện nay, không ai có thể phủ nhận được nước Mỹ là một trong những nước có
nền dân chủ thực sự tiên tiến. Từ đấy, ta thấy chế độ Cộng Hòa Dân Chủ của
Mỹ là chế độ tiến bộ của loài người hiện nay. Nhìn nền dân chủ ưu việt của
những nước Anh, Pháp, Mỹ, v.v… những ai thực lòng vì dân vì nước mà chẳng
mong muốn nhân dân và đất nước họ cũng được hưởng một nền dân chủ, tự
do như thế.
Muốn được như vậy, phải cần có một điều kiện, đó là đất nước ấy phải có
một số hoàn cảnh giống như nước Mỹ, nước Pháp, nước Anh. Bởi vì, thời đại
ngày nay, thế giới đang đảo điên, nghiêng ngửa với cái nạn Cộng Sản. Cộng
Sản tàn bạo, khát máu nhưng lại che mắt thế giới bằng cách khoác lên những
bộ mặt của Chúa Jesus, của Phật Thích Ca, của Mohamed, v.v…
với những đôi
mắt giả nhân giả nghĩa từ bi ngấn lệ thương đồng bào, đồng loại; mồm méo
xệch cứ lẩm bẩm những lời tha thiết cứu nhân độ thế; làm cho biết bao nhiêu
người ngộ nhận, để rồi tán gia, bại sản, tàn lụi cả cuộc đời…
Hơn nữa, như một công lý, mỗi người một khác nhau, mỗi nước một khác
biệt. Cơm, gạo, bột là những món ăn tốt để nuôi sống con người. Món ăn bổ và
ngon như thế đấy, nhưng người ăn mức độ cũng khác nhau.

  • Một người khỏe, ăn 1kg, cơ thể không sao; một người đang có bệnh, ăn 1kg, ―ngủm‖!.

Vậy mà Mỹ, như cơ thể của một người khỏe, lại muốn bắt một nước, đang
như một người bệnh, ăn những món ăn giống mình và nhiều như mình; rồi cứ
bảo phải ăn đi, nó bổ lắm. Nó dân chủ lắm, nó dân quyền lắm, v.v…Thử hỏi,
nước đó sẽ ăn làm sao được.

Ăn thì chết! Không ăn, Mỹ bảo là phản dân chủ, là
độc tài, là… bướng; nay đe cắt giúp đỡ, mai đe cắt viện trợ, v.v…

Còn nói về tự do, dân quyền: Để làm sáng tỏ vấn đề này một cách đơn giản,
Khổng Phu Tử, hơn hai ngàn năm xưa, đã nói: “Nói mà không thí dụ, và thí dụ
mà không đơn giản, thì không sáng tỏ”.

Thí dụ hỏi một người:
– Anh có biết trái cam không?
Người đó trả lời:
– Chưa hề trông thấy trái cam bao giờ!
Vậy ta hỏi tiếp: – Thế anh có biết trái bưởi không?
Người kia vui vẻ trả lời là anh ta không lạ gì trái bưởi.
Lúc đó, ta chỉ cần nói đơn giản:
– Trái cam giống hệt trái bưởi, nhưng bé hơn và ngọt hơn!
Chỉ cần đơn giản như thế, người kia hiểu ngay về trái cam. Chứ ta tuyệt đối
không nên cầu  kỳ, dùng danh từ hoa mỹ, triết học giải thích nào là: quả cam
màu vàng, hình cầu, được bọc một lớp vỏ mỏng, có những túi dầu để duy trì
bảo vệ nước cam ở trong được tươi lâu, bên trong có những cái bọc hình bán
nguyệt, trong cái bọc này, v.v…và v.v…
Nói nhiều, dùng những triết này, thuyết kia đẻ ra vẻ giai cấp trí thức; cuối
cùng người kia chả hiểu, chả biết anh nói cái quái gì cả.
Vậy, lý luận về tự do và dân chủ, cụ thể là ở miền Nam Việt Nam lúc này, tôi
cũng xin lấy một thí dụ đơn giản để làm sáng tỏ.
Ở cùng chung một căn nhà có 4 người là A, B, C, và D. Lúc hòa bình, không
có chuyện gì cả, tình người và tình đồng bào thắm thiết, nào chào hỏi, nào hàn
thuyên, tay bắt mặt mừng rối rít mỗi khi gặp nhau. Mọi người tha hồ tự do. Anh
này muốn đi chơi đâu mặc anh; anh kia nấu nướng ăn gì cũng kệ; anh khác ngủ
đến 11, 12 giờ trưa đó là quyền của anh; v.v… Mỗi người đều tự do làm theo ý
mình.

Nhưng sau đó, vì một lý do nào đó, do những điều kiện và hoàn cảnh tạo
nên, 4 người này trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau, và vẫn phải
cùng ở một căn nhà. Lúc này, mỗi anh thủ một con dao, rình cơ hội để hạ đối
phương để chiếm toàn bộ ngôi nhà, và vì sự sống còn của mình.

Vậy, lúc này, tình trạng sẽ ra sao? Mọi người có còn được tự do, ăn lúc nào
thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ, thích chỗ nào thì nằm chỗ đó nữa hay không?
Lúc này, ai cũng thấy sáng tỏ là tự do trong cảnh đó, là tự do chết!

Căn nhà Việt Nam lúc này ra sao? Một nửa nhà là miền Bắc, Cộng Sản đã
chiếm đóng; nửa còn lại là miền Nam, Cộng Sản đã đặt được một bàn chân
vững chắc là:‖Mặt Trận Giải Phóng‖. Ngay trong chính quyền Sài Gòn, cũng đầy
dẫy những người của Cộng Sản.
Tóm lại, căn nhà Việt Nam giống hệt như căn nhà tôi đã trình bày thí dụ ở
trên. Bây giờ, ta tự do cho biểu tình, hội họp,  đảng đối lập, v.v… và v.v…như
khuôn thước của xã hội Mỹ, miền Nam sẽ ra sao? Một cậu bé ngây thơ 15, 16
tuổi cũng thấy ngay là miền Nam mất đi, không có gì là lạ nữa. Nếu có lạ là lạ tại
sao miền Nam lại chưa mất!
Đó, nếu báo chí và tuyên truyền chỉ can đơn giản trình bày như vậy với quần
chúng, riêng về góc cạnh tự do, như trên, lúc đó, nhân dân sẽ ý thức được
ngay. Rồi, hàng trăm góc cạnh khác của xã hội cũng trình bày đơn giản như vậy
để hỗ trợ, tác động qua lại, nhiều việc sẽ tốt đẹp hơn nhiều.
Thế mà,  các cơ quan to lớn chuyên nghiên cứu vể xã hội và về riêng Việt
Nam với những quý vị học giả uyên thâm của Mỹ, v.v… lại chưa đánh giá đúng
mức, để rồi bắt con bệnh Việt Nam ―ngốn‖ cho bằng người khỏe như ―vâm‖ là
Mỹ. Không ăn, các ngài bực mình, la ó là độc tài, là phản dân chủ, v.v…

Điểm thứ hai: Giúp người, nhưng lại vì quyền lợi của mình nhiều hơn.

Ngay cá nhân với cá nhân, nếu giúp đỡ người khác, tất nhiên
tôi chấp nhận là ở đời, phải hai bên đều có lợi. Nhưng, nếu cái lợi của phía
người giúp đỡ lớn hơn, lấn át cái lợi của người mà mình giúp, lúc đó sẽ ra sao?

Tình cảm và lòng biết ơn của người nhận sẽ giảm; đôi khi còn không biết ơn
nữa. Thậm chí, cá biệt, người làm ơn không biết xử thế khéo, còn bị người
được giúp đỡ căm thù. Nghĩa là, họ thấy họ bị lợi dụng. Như thế, còn làm sao
gắn bó, tin cậy nhau nữa. Người được giúp, lúc đó, nếu không thủ đoạn, tính
toán, giữ thế với người giúp, thì cũng quay ra buồn chán, tiêu cực, không thể
đạt được ý nguyện lúc đầu của người muốn giúp đõ, nghĩa là không đạt mục
đích.
Vậy, một quốc gia, với một quốc gia khác, trông bề thế hơn, tưởng như phức
tạp hơn, nhưng cái nhân, cái gốc cũng như vậy thôi. Do đó, Mỹ đừng lạ, và
đừng buồn, tức khi thấy những nước mà mình giúp lại vô ơn, đôi khi còn chửi lại
mình, hoặc trở thành kẻ thù của mình.


Điểm thứ ba: Quá nghiêng nặng nề về đồng tiền và vũ khí.

Tôi thừa nhận trên cõi đời này, đồng tiền mua tiên cũng được,
nhưng với điều kiện là phải biết cách. Nếu không, nhiều khi đồng tiền không
những không giải quyết được vấn đề, mà còn bị người lấy tiền, nhận tiền, cười
chê người cho tiền nữa.
Mỹ là ―người‖ có nhiều tiền, chỉ thấy giá trị tuyệt đối của đồng tiền, chứ không
thấy những khía cạnh phức tạp khác.

Thí dụ: Một người đang hì hục xây một
căn nhà. Vì nghèo nên thiếu thốn vật liệu; anh ta cứ đầu tắt mặt tối, ngày cũng
như đêm, mưa cũng như nắng, đem sức cần lao để xây dựng căn nhà; nhưng
thấy khó thành, hoặc không biết đến bao giờ mới hoàn thành nổi.
Mỹ thấy vậy,
mang tiền, mang vật liệu đến giúp. Vì không khéo, lại không nghiên cứu từ thực
tế, cần những gì về nhiên liệu. Căn nhà kiểu ấy, chỉ cần vật liệu là cây, Mỹ lại đem sắt đến, cứ chở đến ùn ùn. Anh chủ nhà lúc đó sẽ ra sao? Làm, thì không
được, để thì phí, hỏng! Trong lúc đó, Mỹ cứ đưa đến, nói tốt lắm, phải tiếp tục
xây mạnh đi. Anh chủ nhà hoang mang. Nếu cứ để từ từ, anh ta còn có thể tốt
theo kiểu suy nghĩ, sáng tạo của anh ta. Đằng này, lại cứ thúc giục, khiến anh ta
thấy cứ để đống nguyên liệu đấy thì không ổn; vì như vậy là từ chối sự giúp đỡ,
nên anh ta phải tìm cách chuyển đi chỗ khác, rồi nói dối là đang nỗ lực làm, xây
dựng. Anh ta lúc này không còn tập trung hết tinh thần vào việc xây ngôi n
hà, vì
quá mệt mỏi tính toán trả lời sao về những vật liệu mà Mỹ giúp, đâu còn những
giây phút cần cù, miệt mài trước dây. Vả lại, bây giờ, lại sẵn đồng tiền, anh ta
phải tìm cách giải trí. Lúc đầu, lâu lâu mới giải trí một lần; sau quen đi.
Như thế,
cuối cùng căn nhà vẫn chưa xây được, mà tinh thần anh ta trở nên tiêu cực,
biếng nhác.

  • Như vậy, nhìn về phía, Mỹ đã gián tiếp làm hại những người mà Mỹ

giúp.
Tóm lại, phải biết cách dùng đồng tiền thì, uy thế của nó mới phát huy một
cách huyền diệu. Không biết dùng, kết quả sẽ không những ngược lại, mà còn
làm hư hỏng con người.
Còn về vũ khí: Tôi nhớ lại những năm còn ở miền Nam. Tôi xem những buổi
duyệt binh, với những cỗ pháo to, những xe tăng lớn và những máy bay phản
lực, Phi đội ―Lôi Hổ‖ của Đài Loan gầm rít biểu diễn trên bầu trời Sài Gòn năm
1960. Rồi báo chí, đài phát thanh nói Mỹ có nhiều loại vũ khí nguyên tử. Nào là,
chỉ một phần mười kho vũ khí nguyên tử của Mỹ nổ cũng đủ làm tan trái đất.
Nào là, Mỹ đang nghiên cứu chế những loại bom ánh sáng, tia ―laser‖, v.v…
Lòng tôi khi ấy dậy lên một niềm tin tưởng to lớn, vững chắc vào thế giới tự
do. Tôi tin tưởng gần như chắc chắn là sức mạnh của các loại vũ khí như thế,
thừa sức đè bẹp lũ Cộng Sản khát máu.
Nhưng bây giờ, khi đã đi vào thực tế, tôi có điều kiện để nhìn, không những
cả 4 mặt của một sự vật, mà còn nhìn được cả phía bên trong của sự vật đó.
Sự cọ sát giữa suy lý, nhận thức của mình khi ấy thật là ấu trĩ, ngây thơ. Xét
đoán một sự vật, một vấn đề chỉ đứng từ một góc độ, rồi cứ vỗ ngực khẳng
quyết với cái hiểu non nớt của mình; không thấy được rằng: Bất cứ loại vũ khí
tối tân nào cũng phải do con người chỉ huy và sử dụng. Vì vậy, trừ khi lực lượng
quá chênh lệch: một bên 10, một bên 5; hoặc bên này 100, bên kia chỉ có 10 thì
không kể. Còn thông thường, chỉ xấp xỉ hơn nhau ít chút một 8, một 10; bên nào
có yếu tố tinh thần hầu như bên ấy thắng. Do đấy, yếu tố tinh thần mới quyết
định thắng bại. Ngoài ra, nhìn tổng quát cái thế và điều kiện của thế giới ngày
nay, tôi dám khẳng quyết là bất kể một nước nào có vũ khí nguyên tử để gây
thành Thế Chiến Thứ Ba, thì kẻ đó tự sát. Từ đấy suy ra, các chiến lược gia nào chỉ nặng về vũ khí (làm sao để chế ra
loại tối tân hơn, nhiều hơn đối phương…) là có mặt sai lầm. Thực tế, chỉ cần đòi
hỏi vừa đủ để làm thế kiềm chế nhau thôi; và hãy chú ý về loại vũ khí chiến
thuật thông thường có kỹ thuật cao, để sử dụng trong chiến tranh cục bộ, hoặc
khu vực là cần thiết. Điều quan trọng và chính yếu nhất vẫn là phải chú ý về mặt
nhân sinh và xã hội.

Như tôi đã trình bày ở trên, đây không phải là một tác phẩm tư tưởng, lý luận,
nên không được phép dài dòng; nhưng dựa trên những cơ sở biện chứng, tôi
thấy Liên Xô dù có mạnh hơn Mỹ, cũng không bao giờ dám đem quân sang
đánh Mỹ, hay Anh, Pháp cả. Đó là một điều chắc chắn, trừ phi Liên Xô không
phải là nước Cộng Sản nữa. Kim chỉ nam của họ là dùng áp lực tối đa bên
ngoài, xúi dục kích động người dân của nước ấy đứng lên lật đổ chính quyền.

Đôi khi cao nhất cũng chỉ dùng một nước Cộng Sản đàn em tiến hành chiến
tranh cục bộ, đem quân sang một nước khác, để giúp một bộ phận nhỏ người
bản xứ đứng lên lật đổ chế độ đang cai trị mà chúng bảo là thối nát, và chúng
làm cách mạng, v.v
Cứ như vậy, chúng tiến hành nhiều nơi trên thế giới, cho
tới khi màu đỏ loang lỗ khắp địa cầu, lúc dó có trời cũng không cứu nổi nước
Mỹ khỏi tự nhiên thành Cộng Sản.
Vậy, Mỹ hãy lo ngay cho xã hội Mỹ, hãy làm sao cho người dân Mỹ hiểu đầy
đủ về cái cảnh nếu phải sống dưới chế độ Cộng Sản sẽ bị o ép toàn diện. Mọi
người lam lũ lầm than, không có một chút tự do, con người như con vật là
chính. Chứ cứ tập trung tâm tư, khí lực để thi đua với Liên Xô, để rồi bị con dao
đâm từ phía sau, tự trong lòng, lúc đó, đã muộn rồi!….

Advertisements

Tháng Chín 23, 2010 - Posted by | Hồi ký chính trị

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: